Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Ψυχικές διαταραχές σε παιδιά και εφήβους

Ας μιλήσουμε για τα παιδιά: Οδηγός συζήτησης με γονείς με προβλήματα ψυχικής υγείας (βιβλίο)

https://books.google.gr/books?id=SskNCAAAQBAJ&pg=PA80&dq=%CF%88%CF%85%CF...

Διπολική διαταραχή, ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις και ο ρόλος του νοσηλευτή (άρθρο)

http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/5214

Ψυχικές διαταραχές σε εφήβους, αντιμετώπιση και ο ρόλος του νοσηλευτή (άρθρο)

http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/7002

Έγκαιρη διάγνωση ψυχικών διαταραχών (άρθρο)

https://www.researchgate.net/profile/Dimitris_Papadopoulos_Dr/publicatio...

Απαντήσεις και συσχετισμοί των ψυχικών διαταραχών και της κοινωνικής βίας
Βιβλιογραφική ανασκόπηση (άρθρο)

http://www.encephalos.gr/full/42-2-03g.htm

Η συμμετοχή βιολογικών και κοινωνικών παραγόντων στην εκδήλωση μαθησιακών διαταραχών (άρθρο)
http://www.encephalos.gr/full/42-3-01g.htm

“Ψυχολογικά προβλήματα σχετιζόμενα με την εφηβεία (άρθρο)
http://helios-eie.ekt.gr/EIE/handle/10442/8824

Συμπτωματολογία Διαταραχής Μετατραυματικού Στρες σε παιδιά και εφήβους που νοσηλεύονται σε ψυχιατρική μονάδα (άρθρο)

https://www.encephalos.gr/full/43-2-01g.htm

Ξαναστέκομαι στα πόδια μου (βιβλίο)

https://books.google.gr/books?id=y6AcDgAAQBAJ&pg=PT155&dq=%CF%88%CF%85%C...

Τι συμβαίνει με τους γονείς μας: Βιβλίο για παιδιά και εφήβους όταν οι γονείς έχουν προβλήματα ψυχικής υγείας (βιβλίο)
https://books.google.gr/books?id=Fe8LCAAAQBAJ&pg=PA18&dq=%CF%88%CF%85%CF...

Η χρήση των γνωστικών προκλητών δυναμικών ως μέθοδος διάγνωσης στις διαταραχές της διάθεσης (κατάθλιψη) σε παιδιά και εφήβους (άρθρο)

https://www.researchgate.net/profile/Nikos_Zygouris/publication/25850646...

Συννοσηρότητα Μαθησιακών Δυσκολιών και κοινωνικών/ψυχο-συναισθηματικών διαταραχών σε παιδιά σχολικής ηλικίας (άρθρο)

http://www.inhealthcare.gr/assets/uploads/manuscripts/fa33dd0b83d9e5f77b...

Η Γαλλική Ταξινόμηση των Ψυχικών Διαταραχών Παιδιού και Εφήβου (CFTMEA): Συγκριτική παρουσίαση σε σχέση με το ICD-10 και το DSM-IV (άρθρο)

http://www.iatrotek.org/ioArt.asp?id=17820

Ψυχική υγεία εφήβων στα σύγχρονα αστικά κέντρα (άρθρο)

http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/5816
Η επίδραση της γονικής κατάθλιψης στην ψυχική υγεία των παιδιών
(άρθρο)
https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/view/883

Η ψυχολογία στο χώρο της υγείας (βιβλίο)
https://books.google.gr/books?id=Y3nkCgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=%CF...

Κοινωνικοί και οικογενειακοί παράγοντες που συνδέονται με αποκλίσεις της συμπεριφοράς και του συναισθήματος του εφήβου: πανελλήνια διαχρονική μελέτη
(άρθρο)
https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/36055

Επίδραση των ψυχοσυναισθηματικών διαταραχών των παιδιών στη μαθησιακή διαδικασία: Μια μελάτη Περίπτωσης στην Ε'Δημοτικού (άρθρο)

https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/viewFile...

Δραματοθεραπεία σε παιδιά και εφήβους (άρθρο)

https://kypseli.ouc.ac.cy/handle/11128/3107

Oι διαταραχές συναισθηματικής διάθεσης στην παιδική και εφηβική ηλικία: συνέχεια και ασυνέχεια στην ενήλικη ζωή (λήμμα)

http://www.iatrotek.org/ioArt.asp?id=19757

Αυτοτραυματισμός σε παιδιά και εφήβους

Οικογενειακή ψυχολογία (βιβλίο)
https://books.google.gr/books?id=1jN0CAAAQBAJ&pg=PT29&dq=%CE%B1%CF%85%CF...

Αυτοτραυματική συμπεριφορά σε παιδιά, εφήβους και νέους με νοητική υστέρηση
(άρθρο)
https://www.encephalos.gr/full/37-1-04g.htm

Η επίδραση του κοινωνικού κεφαλαίου σε συμπεριφορές μη αυτοκτονικού αυτοτραυματισμού και αυτοκτονίας στους φοιτητές στην Ελλάδα. (άρθρο)

https://apothesis.lib.teicrete.gr/handle/11713/8113

Συμπεριφορές αυτοτραυματισμού και αυτοκτονίας σε φοιτητικό πληθυσμό στον ελλαδικό χώρο (άρθρο)

https://apothesis.lib.teicrete.gr/handle/11713/7596

Εφηβεία και συμπεριφορές υψηλού κινδύνου (άρθρο)

http://digilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/3945/1/DIDZ01Z0179.pdf
Αυτοκτονικότητα και η διαχείρισή της στην Εκπαίδευση (άρθρο)

https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/view/1019
Απόπειρες αυτοκτονίας: Συγκριτική έρευνα και καταγραφή των ποσοστών εμφάνισης ατόμων με αυτοκαταστροφική συμπεριφορά στις περιοχές Ηρακλείου Κρήτης και Χαλκίδας. (άρθρο)

https://apothesis.lib.teicrete.gr/handle/11713/1143

Η κατάθλιψη στην εφηβεία (άρθρο)

http://digilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/3992/1/DIDZ01Z0073.pdf

Κακοποίηση στην παιδική ηλικία και οι μετέπειτα ψυχικές και κοινωνικές επιδράσεις
(άρθρο)
http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/6056

Οι θεραπευτικές δυνάμεις της μουσικής και η μουσικοθεραπεία στην Ελλάδα.
(άρθρο)
https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/15712/2/SiskosAngelos_Pe2013.pdf
Αυτοκτονική διάθεση στην εφηβεία και πρώιμη νεότητα (άρθρο)

http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/6905

Ψυχογενής ανορεξία σε παιδιά και εφήβους (άρθρο)

http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/7001

Διερεύνηση προδιάθεσης ανάπτυξης διαταραχών πρόσληψης τροφής σε άτομα ηλικίας 14-22 ετών στις περιοχές Δράμα και Τρίκαλα (άρθρο)

https://apothesis.lib.teicrete.gr/handle/11713/178

Διερεύνηση-αποτύπωση παραμέτρων αυτοκτονικών τάσεων στην Δυτική Ελλάδα και ο ρόλος του κοινοτικού νοσηλευτή (άρθρο)

http://repository.library.teimes.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/526...

Ο σχολικός εκφοβισμός και διατροφική συμπεριφορά. (άρθρο)

https://62.217.125.109/handle/11713/8820

Θυματοποίηση και κατάθλιψη με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία (άρθρο)

http://dspace.uowm.gr/xmlui/handle/123456789/337

Μελέτη βίαιων συμπεριφορών στο σχολικό χώρο από μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο δήμο Ηρακλείου και η σχέση της με την ενδογονεϊκή βία
(άρθρο)
https://apothesis.lib.teicrete.gr/handle/11713/1369